BudaPack

Special offer: Free delivery within Budapest for orders above 20 000 huf (otherwise 2999 huf delivery fee) – Cash on delivery.

Terms & Conditions

...

Általános Szolgáltatási Feltételek

Hatályos: 2022.03.21. napjától

 

A www.budapack.com domain alatt működő weboldal (továbbiakban: Weboldal) használata során megadott kifejezett nyilatkozatával Ön elfogadja a jelen Általános Szolgáltatási Feltételekben (a továbbiakban a jelen dokumentumban: ÁSZF) foglalt rendelkezéseket, amelyek termékek vagy szolgáltatások megrendelésére vonatkoznak. Kérjük, hogy kizárólag akkor használja tovább a Weboldalat, ha a jelen felhasználási feltételeket megismerte, és azokat maradéktalanul elfogadja!

A Weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató) a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek és biztosított szolgáltatások körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. A Szolgáltatónak az adott termék vagy szolgáltatás adott áron történő eladására vonatkozó kötelezettsége a termék árának a Weboldalon közzétett megváltoztatásáig áll fenn. A változás a weboldalon történt megjelenítés időpontjától hatályos. Bármely megrendelőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással, illetve megrendeléssel. A változtatások a már korábban létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

Tartalom, fejezetek:

 1. Általános rendelkezések
 2. A megrendelés menete, a szerződés létrejötte és feltételei
 3. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás
 4. A vásárlástól való elállás joga
 5. A felelősség korlátozása
 6. Szerzői jog
 7. Panaszügyintézés
 8. Egyebek

 

 1. Általános rendelkezések

1.1. A jelen felhasználási és általános szerződési feltételek a Weboldalon történő termék és szolgáltatások megrendelésre vonatkoznak.

1.2. A Szolgáltató cégadatai és elérhetőségei az alábbiak:

Cégnév: ON Smart Trade Group Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely, levelezési cím, ügyfélszolgálat, személyes átvétel és ügyintézés: 1076 Budapest, Garay utca 45. 1. em. 120.

E-mail: contact@budapack.com

Telefon: +36 70 223 3778

Cégjegyzékszám: 09-09-012453

Nyilvántartását vezeti: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 28843180-1-42

Szerződés nyelve: magyar, a szerződést a Szolgáltató iktatja

1.3. A Szolgáltató tárhelyszolgáltatójának adatai és elérhetőségei az alábbiak:

Cégnév: DotRoll Kft.

Elérhetőség: +36 – 1 – 432 – 3232; support@dotroll.com

Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

1.4. A regisztrációval, illetve a vásárlással igénybevételével a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Weboldal használója között. Ön mint a Weboldal használója (a továbbiakban: Megrendelő) köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben Ön az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy a Weboldalon megrendelést nem eszközölhet.

1.5. A regisztrációhoz és a megrendeléshez szükséges személyes adatokat a Szolgáltató csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, a weboldalon található Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottaknak megfelelően használja fel.

1.6. Amennyiben a jelen ÁSZF fogyasztókra, vagyis a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyekre vonatkozó rendelkezést tartalmaz, úgy a rendelkezés nem vonatozik jogi személyekre, vagy egyéb, fogyasztónk nem minősülő személyekre.

 

 1. A megrendelés menete, a szerződés létrejötte és feltételei

2.1. A Weboldalon történő megrendelés esetén szerződés jön létre a Megrendelő és a Szolgáltató között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók. Termékvásárlás esetén a szerződés adásvételi szerződés, ahol a Szolgálató az eladó, a Megrendelő pedig a vevő. Szolgáltatás megrendelése esetén a szerződés megbízási típusú szerződés, megbízási szerződés, fuvarozási, szállítmányozási vagy bérleti szerződés, amelyben a Megrendelő a megbízó, a Szolgáltató pedig a megbízott. A szerződésekre egyebekben a jogszabályi rendelkezések ennek megfelelően alkalmazandóak.

2.2. A Weboldalon közölt információk a Ptk. rendelkezései alapján ajánlattételi felhívásnak – és nem a szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak – minősülnek. A Weboldal külön e-mailben fogadja el a megrendelő megrendelését, ennek hiányában a megrendelő mentesül vételi ajánlati kötöttsége alól. A rendelés leadását követően küldött „visszaigazoló email” egy automatikusan küldött jelzés, az nem tekinthető a jelen pont szerinti elfogadásnak. Amennyiben ez a visszaigazoló e-mail az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

2.3. A szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a Megrendelő elfogadja. A szerződés a megrendelés teljes körű kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően a Szolgáltató által küldött azon tájékoztató e-mail kézhezvételekor jön létre, amelyben értesíti a Megrendelőt a szállítás várható időpontjáról. (Ez nem a vásárlást követő pár percen belül kapott automatikus visszaigazoló e-mail, amely mindössze arról tájékoztatja a megrendelőt, hogy a megrendelése technikailag rögzítve lett.) Ezen e-mailekkel a 45/2014.(II. 26.) Korm. rendelet szerinti „távollévők között kötött szerződés” jön létre a Megrendelő (mint vevő) és a Szolgáltató között.

2.4. A megrendelések a Weboldalon keresztül tárolásra kerülnek elektronikus formában, ezeket a megrendelő később visszanézheti. Felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak, hogy a Weboldalon eszközölt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései. Kérés esetén megrendeléséről a megrendelés azonosítójának ismeretében a Szolgáltató másolatot küld elektronikus formában.

2.5. Tekintettel arra, hogy a szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, a Felek megállapodnak, hogy a Szolgáltató, valamint a Megrendelő közötti, a Megrendelő megrendelési adatai között szereplő email címen történő kommunikáció írásbeli nyilatkozattételként fogadják el. Az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató köteles a másik fél szerződési jognyilatkozatának megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolni.

2.6. A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti tartós adathordozón tett megerősítés követelményének. Kérjük, hogy e dokumentumokat olvassa el, és őrizze meg! Kérdése esetén lépjen kapcsolatba a Szolgáltatóval!

2.7. A megrendelések leadása a Weboldal online felületén lehetséges. A Weboldalon tett megrendelést a Szolgáltató csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a Megrendelő a vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul és helyesen kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Weboldal felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy esetleges újragyártási többletköltség a megrendelőt terheli.

2.8. Adatbeviteli hibák javításának technikai lehetőségei: az adatbeviteli hibák javítására a megrendelő adatlapok kitöltésekor, a megrendelés leadását követően pedig a Szolgáltató részére küldött e-mailben van lehetőség. A megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba esetén ezt haladéktalanul jelezni kell a fentiekben megjelölt email címen. A regisztrált Megrendelő a regisztrációnál megadott adatait is tudja módosítani a profiljában az „Fiókadatok” funkció alatt.

2.9. Termékek rendelésére vonatozó feltételek:

2.9.1. A Weboldalon böngészve a kiválasztott, megvásárolni kívánt termékek saját oldalán vagy annak előnézetében a „Kosárba teszem” funkcióra klikkelve lehet az egyes termékeket megrendelni. A termék mennyisége a Kosár oldalon módosítható, törölhető. A vásárlás befejezése után a „Megrendelés elküldése” nevű gombra kattintva adhatja le a rendelését. A Kosár oldalon látszanak a megvásárolni kívánt termékek. A termék mennyisége módosítható a mennyiség átírásával. Amennyiben Megrendelőnek van kuponja, azt beválthatja.

2.9.2. Felhívjuk a figyelmet, hogy minden egyes véglegesített megrendelést a Weboldal rendszere külön megrendelésként kezel, így előfordulhat, hogy az egymás után közvetlenül, azonos Megrendelőnek és címre leadott megrendelések is külön csomagban kerülnek kiszállításra, amely esetben a szállítási díj is minden megrendelésnél külön felszámításra kerül. Ha már leadta megrendelését, de a csomagot újabb termékekkel bővíteni szeretné, úgy haladéktalanul lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, így – a megrendelés státuszától függően, azaz a csomag futárszolgálatnak történő átadását megelőzően – még módosítható a megrendelés.

2.9.3. A Weboldalon szereplő termékképek tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek.

2.9.4. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben és a megrendelés visszaigazolásában szereplő feltételek szerint köteles a Megrendelő által megrendelt termékeket a megrendelésben megjelölt szállítási címre eljuttatni.

2.9.5. A Megrendelő köteles a terméket a megrendeléskor megadott címen átvenni, valamint a kiszállítással egyidejűleg, vagy azt megelőzően a termék vételárát és a feltüntetett járulékos költségeket (például szállítás, utánvét-kezelés díja) a jelen ÁSZF-ben szereplő feltételek szerint megfizetni.

2.9.6. A Szolgáltató a megrendelt termékeket futárszolgálat útján történő kiszállítással juttatja el a megadott címre.

2.9.7. A Szolgáltató a visszaigazolásban megjelölt időpontra készíti elő a termékeket. A Szolgáltató késedelme esetén a megrendelő követelheti a teljesítést (felszólítás útján), vagy ha a késedelem következtében a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől. Nincs szükség a teljesítéshez fűződő érdek megszűnésének bizonyítására, ha a megrendelő az utólagos teljesítésre megfelelő póthatáridőt tűzött, és a póthatáridő eredménytelenül telt el. Szerződésszegés esetén a Szolgáltató a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint felel. Az esetleges késedelem esetén a Szolgáltató értesíti megrendelőt.

2.9.8. A vevő köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét, a termékek darabszámát ellenőrizni, és az átvételi elismervényt aláírni. Sérült csomagolás esetén a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hibát. Ajánlott a termék sértetlenségét is az átvételkor ellenőrizni, és mennyiségi hiány vagy sérült termék esetén a helyszínen jegyzőkönyvben rögzíteni a hiányt vagy hibákat. A nem sértetlen csomagolású terméket a megrendelő csak saját felelősségére veheti át. A jegyzőkönyv felvételének hiányában távollévők között kötött szerződések esetén irányadó elállási jog gyakorlására, mennyiségi kifogásra, továbbá sérült termék miatti szavatossági igények érvényesítésére a lehetőségek korlátozottak. Mennyiségi, illetve sérültség miatti reklamáció akkor fogadható el aggálytalanul, ha a csomag felbontásáról videofelvétel készül, amelyen jó minőségben, egyértelműen látszik, hogy a csomag a felvétel indulásakor bontatlan volt (a csomag minden oldala felvételre kerül), és a felvétel vágatlanul rögzíti a csomag teljes tartalmát.

2.9.9. A kiszállítás munkanaponként 8-17 óra között történik. A megrendelő köteles olyan szállítási címet és telefonszámot megadni, ahol a fenti időintervallumban elérhető.

 

2.10. Szolgáltatások megrendelésére vonatkozó feltételek:

2.10.1. Szolgáltatások megrendeléséhez a Megrendelő először ajánlatot kér a Szolgáltatótól a Weboldal felületén vagy e-mailben. A Szolgáltató az ajánlatot a kérés sürgősségének megfelelően, de legkésőbb 10 munkanapon belül adja meg elektronikus üzenetben. A Megrendelő ezt követően elektronikus üzenetben tudja megrendelni a szolgáltatásokat az ajánlat elfogadásával és a Felek között ezzel jön létre a szolgáltatások biztosítására irányuló megbízási szerződés. A rendelés leadását követően küldött „visszaigazoló email” egy automatikusan küldött jelzés, az nem tekinthető a jelen pont szerinti elfogadásnak. Amennyiben ez a visszaigazoló e-mail az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

2.10.2. A Megrendelő felelős azért, hogy pontos felvételi és leadási címet adjon meg, a Szolgáltató a címeket nem ellenőrzi, a megadott címeken kísérli meg felvenni és leadni a küldeményt. A Megrendelő köteles biztosítani, hogy a megjelölt időpontokban a küldemény átadásra, illetve átvételre kerüljön.

2.10.3. A Megrendelő köteles pontosan megadni, hogy van-e lift az épületben és ajtótól vagy épülettől és ajtóig vagy épületig kéri a fuvart.

2.10.4. A Szolgáltató a szolgáltatások teljesítése során jogosult alvállalkozó, illetve közvetített szolgáltatás igénybevételére. Amennyiben a Szolgáltató a fuvarozást nem maga végzi, úgy a Szolgáltató mint szállítmányozó a saját nevében a megbízó javára küldemény továbbításával összefüggő szerződések megkötését és jognyilatkozatok megtételét vállalja.

2.10.5. Biztosítás vállalása esetén a Szolgáltató csak abban az esetben vállalja a küldemények biztosítását, ha a küldeményeket a Szolgáltató csomagolja. Fuvarozó igénybevétele esetén a fuvarozó alvállalkozó biztosítása fedezi a káreseményeket, amelyekről a Szolgáltató előzetesen, az ajánlatában tájékoztatja a Megrendelőt. Amennyiben a Megrendelő további biztosítást igényel, úgy köteles vállalni és megtéríteni annak költségeit.

2.10.6. Nemzetközi fuvarozás esetén a vámkezelés költségeit a Megrendelő viseli. A Szolgáltató megbízása csak külön, a vonatkozó díjazást is tartalmazó előzetes megállapodás esetén terjed ki vámkezeléssel kapcsolatos ügyintézésre, amit a Szolgáltató egyéb szolgáltató igénybevételével intéz szállítmányozóként. A Szolgáltató nem felelős a vámokmányok kitöltéséért.

2.10.7. Amennyiben a ténylegesen igénybe vett szolgáltatások feltételei nem felelnek meg a Megrendelő által előzetesen megadottaknak (így pl. több vagy nagyobb csomag kerül feladásra, mégsincs lift vagy nem működik, mégis az ajtóig és nem az épületig történik a szállítás), úgy a Szolgáltató jogosult a felmerülő többletszolgáltatások ellenértékét felszámítani.

2.10.8. A tárolási szolgáltatás esetén a tárolóra a határozott idejű bérlet szabályai irányadóak. A tárolt tételeket a Megrendelő munkaidőben (munkanapokon 9 és 17 óra között) ellenőrizheti a Szolgáltatóval előzetesen e-mailben egyeztetett időpontban. Amennyiben a Megrendelő az általa megjelölt időpontban nem veszi vissza a tárolt tételeket, úgy az egy napra eső tárolási díj kétszeresét köteles megfizetni naponta a határidő lejártát követően.

 

2.11. Az oldalon feltüntettet árakat további áfa nem terheli (a Szolgáltató a bruttó árat tünteti fel), kivéve, ha az ÁFA külön feltüntetésre kerül. A bruttó árak tartalmazzák a vásárláskor hatályos jogszabályokban az adott termékkör tekintetében meghatározott mértékű általános forgalmi adót. A Weboldalon feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek.

2.12. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyes megrendeléseket ne fogadjon el, amely jogát legkésőbb a 2.2. pontban megjelölt e-mailben gyakorolja és a Felek között ebben az esetben nem jön létre a szerződés.

2.13. Fizetési módok

A Weboldalon történő megrendelés során az alábbi fizetési módok lehetségesek:

– Utánvéttel futárnak fizetve;

– Átutalással vagy banki befizetéssel;

– Bankkártyás fizetéssel;

– A szolgáltatások vonatkozásában bankkártyás fizetés nem lehetséges, azonban készpénzes igen.

2.14. A Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja, hogy a Szolgáltató a teljesítéséről elektronikus számlát állítson ki és küldjön meg a Megrendelő részére.

 1. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

3.1. Kellékszavatossági szabályok:

3.1.1. Milyen esetben élhet a Megrendelő a kellékszavatossági jogával? A Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A hibás terméket a megrendelő saját költségére vagy személyesen köteles a Szolgáltató ügyfélszolgálati címére eljuttatni. Az ügyfélszolgálat utánvétes csomagot nem vesz át! A szavatossági igény a Szolgáltatóval szemben érvényesíthető.

3.1.2. Milyen jogok illetik meg a Megrendelőt kellékszavatossági igénye alapján? A megrendelő – választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. Fogyasztó (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

3.2.3. Milyen határidőben érvényesítheti a Megrendelő kellékszavatossági igényét? A megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a megrendelő köteles figyelembe venni, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A fogyasztónak nem minősülő megrendelők esetén az elévülési idő 1 év. Fogyasztók esetében a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta, a teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

3.2. Termékszavatosság

3.2.1. A fogyasztó a termék hibája esetén a megrendelő – választása szerint – a fenti kellékszavatossági joga helyett termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

3.2.2. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényt a megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével ezen igényérvényesítési jogosultságát elvész.

3.2.3. Termékszavatossági igény kizárólag a Szolgáltatóval szemben gyakorolható. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania.

3.2.4. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

3.2.5. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

3.3. Jótállás: a Szolgáltató jótállást nem vállal.

3.4. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok a fogyasztót a kellékszavatosság és termékszavatosság alapján megillető jogosultságoktól függetlenül megilletik. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3.5. Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy a Weboldalat szavatossági kötelezettség nem terheli, a terméket nem cseréli, és vételárát nem térít vissza. A megrendelő jogosult ugyanakkor ilyen esetben is a terméket személyesen átvenni, vagy kérni annak saját költségén történő újbóli kiszállítását.

 1. A vásárlástól való elállás joga

4.1. A Weboldal fogyasztónak minősülő (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) megrendelőit megilleti a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti elállási/felmondási jog, amelyet a termék esetében az azok kézhezvételét követő 14 napon belül lehet gyakorolni.

4.2. Szolgáltatások megrendelése esetén a Megrendelő kifejezetten kéri a Szolgáltatót, hogy a teljesítést az elállásra/felmondásra irányadó 14 napos határidőn belül kezdje meg. A szolgáltatás megrendelésével a Szolgáltató a teljesítést megkezdi, ezért erre tekintettel a Megrendelő tudomásul veszi a jelen ÁSZF elfogadásával, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően a Szolgáltató a felmondási jogát elveszíti;

4.3. Elállás esetén a termék bontatlan vagy bontott állapotban érkezhet vissza a Szolgáltatóhoz. Utánvéttel visszaküldött terméket a Szolgáltató nem vesz át.

4.4. A Szolgáltató kizárólag sérülésmentes vagy a rendeltetésszerű használatot meg nem haladóan használt és tiszta termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a megrendelő részére megtéríteni. A Szolgáltató követelheti a fogyasztótól a termékek nem rendeltetésszerű használatából vagy nem megfelelő visszaszolgáltatásából eredő kárai megtérítését.

4.5. Elállásra vonatkozó igényt a megrendelő e-mailben, postai úton írásban vagy személyesen jelentheti be.

4.6. A hivatkozott jogszabályon alapuló elállást nem kell megindokolni.

4.7. Elállás esetén a termék visszajuttatásának költségei a megrendelőt terhelik. A megrendelőt ezen felül egyéb költség nem terheli. A megrendelő a terméket az elállásra vonatkozó jognyilatkozata közlését követő 14 napon belül köteles visszajuttatni a Szolgáltatónak, ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy az elállási jogát a továbbiakban nem kívánja gyakorolni.

4.8. A termék ellenértékét, valamint a szállítási költséget (ha felszámításra került) legkésőbb a termék Szolgáltatóhoz való megérkezést követő 14 napon belül utalja vissza a megrendelő által megadott bankszámlaszámra. A visszatérítés vonatkozik a termék megrendelő részére történő kiszállítási költségekre is, kivéve, ha az elállással érintett termékkel együtt más olyan termék is kiszállításra került, amely tekintetében a megrendelő nem élt elállási jogával. Szolgáltató a vételárat a termék visszaszolgáltatásáig visszatarthatja.

4.9. Amennyiben a megrendelő nem a jelen ÁSZF és a jogszabályok szerint közli és gyakorolja elállási jogát vagy elállási jogot a jogszabályban rögzített okokból nem közölhet, úgy a Szolgáltató a vételárat nem téríti vissza, azonban – előzetes egyeztetést követően – mód van a termék visszaküldésére a megrendelő részére. Ennek az újbóli kiszállításnak a költségei a megrendelőt terhelik.

4.10. Amennyiben egy megrendelés több tételre vonatkozott és az elállás nem terjed ki valamennyi termékre, úgy a Szolgáltató nem téríti vissza a kiszállítás díját.

4.11. Amennyiben kérdése merült fel az elállási jog gyakorlásával kapcsolatban, úgy további tájékoztatásért keresse ügyfélszolgálatunkat az ÁSZF elején található elérhetőségeinken! Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szövegét itt olvashatja: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR

 1. A felelősség korlátozása

5.1. A Weboldalon előfordulhatnak elírások, így téves ármegjelölések, a közzétett adatokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, fenntartja a jogot, hogy ilyen esetben ne fogadja el a megrendelést és ne kössön szerződést.

5.2. Az egyes termékek színeit a Megrendelő számítógépe a valóságtól eltérően jelenítheti meg, így a színek teljes egyezőségéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

5.3. A Weboldalon való vásárlás feltételezi a megrendelő részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

5.4. Megrendelő teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Weboldalon történő közzétételéből eredő károkért. A Szolgáltató ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

5.5. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések: A Weboldalon található digitális adattartalom működését a Szolgáltató a szerverein biztosítja. Rendszeresen mentés készül az adattartalomról annak visszaállíthatósága érdekében. A Weboldal használata a Megrendelő számítógépére nézve nem jelent kockázatot, azonban a Megrendelő felelőssége a számítógépén található adatok védelme. A Szolgáltató javasolja vírusírtó használatát és az operációs rendszer biztonsági frissítéseinek telepítését.

5.6. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: A Weboldal az ismert böngészők aktuálisan legfrissebb verzióin keresztül elérhető, megjeleníthető bármely olyan eszközön, amely alkalmas a böngészők futtatására. Az internetkapcsolatáról a Megrendelőnek kell gondoskodnia.

5.7. A küldemények tartalmáért kizárólag a Megrendelő felelős, azokat a Szolgáltató nem ellenőrzi. A Megrendelő nem vállal felelősséget azért, ha a küldemények tartalmának birtoklása vagy közforgalomban történő fuvarozása/szállítása jogellenes.

5.8. Kizárólag a Megrendelő felelős azért, hogy a küldemények vonatkozásában jogosult megrendelni a szolgáltatásokat, azok a tulajdonában állnak vagy egyébként jogosult a szolgáltatások megrendelésére.

 1. Szerzői jog

6.1. A weboldalon található valamennyi tartalom (szöveg, cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF, stb., ábra, védjegy, kép, más információ illetve adat) szerzői jogai – eltérő rendelkezés hiányában – térbeli és időbeli korlátozás nélkül a Weboldal üzemeltetőjét illetik meg, ezeket a jogokat a Szolgáltató fenntartja. Különösen tilos a Weboldalból letöltött tartalmat a Weboldalon történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni. A Weboldal szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A Weboldal használatával a Megrendelő elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül (jelen ÁSZF megszegésének), ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt.

6.2. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a Weboldal használatával jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. A Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely felhasználó vagy megrendelő rovására elkövetett jogsértés miatt.

6.3. Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy a Szolgáltatót ért érdeksérelem esetén a Szolgáltató jogosult a Megrendelő regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti lépésekről a Szolgáltató nem köteles értesíteni a Megrendelőt.

6.4. A Weboldal vagy annak bármely része más domainen például keretes alkalmazásként – mintegy saját oldalainak részeként – történő megjelenítése kizárólag előzetes írásos engedély esetén lehetséges.

6.5. Ellenkező előzetes, írásbeli megállapodás hiányában az a weboldal, amelyen a Weboldalra mutató link elhelyezésre kerül, nem keltheti azt a benyomást, hogy a Weboldal Szolgáltatója javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. A linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a Weboldalról, valamint a linkelő és a Szolgáltató között fennálló jogviszonyról. A Szolgáltató minden rá mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellép, amely árt a Weboldal vagy a Szolgáltató hírnevének és érdekeinek.

 1. Panaszügyintézés

7.1. A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím a fentiekben került megjelölésre.

7.2. A megrendelő panaszát szóban (személyesen vagy telefonon) vagy írásban jelentheti be a Szolgáltató elérhetőségein. Nem minősül panasznak, ha a megrendelő a Weboldal működésével, tevékenységével kapcsolatosan tájékoztatást, állásfoglalást kér.

7.3. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, illetve ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Weboldal a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát a Megrendelőnek átadja, egyebekben pedig a következő pont szerint jár el.

7.4. Az írásbeli (ideértve az elektronikus úton) valamint telefonon tett panaszt a Weboldal – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül írásban megválaszolja. Az ilyen módon előterjesztett panaszt a Weboldal egyedi azonosítószámmal látja el. A válaszhoz a Weboldal csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét, és a panasz leírását. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá felhívja a megrendelő figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. A válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A Weboldal által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben fogyasztói szavatossági igény bejelentése esetében a 19/2014 (IV.29.) NGM. rendeletben előírt adatokat.

7.5. Jogorvoslat: Fogyasztó jogosult továbbá békéltető testülethez fordulni. A Weboldal székhelye szerint illetékes Békéltető Testület a Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; telefon: +36 (1) 488 21 31). Az egyéb békéltető testületek elérhetőségei és további tájékoztatás megtalálható az alábbi linken: https://mkik.hu/a-bekelteto-testuletek-teruleti-honlapjai

 1. Egyebek

8.1. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezését bíróság érvénytelennek találja, az érvénytelenség nem érinti az egyéb rendelkezések érvényességét, azok továbbra is érvényesek maradnak.

8.2. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform, amely jogviták rendezésére használható, elérhető az alábbi linken: http://ec.europa.eu/odr , a platform használatának feltételeivel együtt.

8.3. A Weboldal használatával Ön kijelenti, hogy a felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette, és az oldal használatának feltételeként elfogadja.